Gece Namazına Kalkabilmek İçin Dua

0
78

 

 

1- İmam Sadık (as) dedesinden (as) rivayetle buyurur ki: Kim gece namazına kalkmak isterse, uyumadan önce şöyle söylesin:

 

“Allâhumme lâ tu’minî mekrak ve lâ tunsinî zikrak ve lâ tec’alnî me’al ğâfili^n, eqûmu inşâ’allâhu sâ’ate kezâ ve kezâ”

 

[Allah’ım, beni çarelerinden mahrum etme, zikrini bana unutturma ve beni gafillerden eyleme. Allah dilerse, falan saatte uyanırım.]

 

Burada falan saatte (keza ve keza) yerine uyanmak istenen saat belirtilmelidir. Böylece Allah, bu duayı okuyan kimseyi uyandırması için bir meleği görevlendirecektir.

 

2- Felahu’s-Sail’de, İmam Musa Kâzım’dan (as) şöyle rivayet edilmiştir: Gece namazı için uyanmak isteyen kimse şu duayı okusun:

 

“Allâhumme lâ tu’minnî ve lâ tunsinî zikrak ve lâ tuvellî annî vechek ve lâ annî sitrak ve lâ te’huznî alâ temerrudî ve lâ tec’alnî minel ğafilîn vey qiznî min raqadetî ve sehhil liyel qiyâme fi hâzihil leyle fî ehebbil evqâti ileyk verzuqnî fîhes salVte veşşukre vedduâ’e hattâ es’eluke fetu’tînî ve ed’ûke fetestecîbu lî ve esteğfiruke feteğfir lî, inneke entel ğafûrur rahîm.”

 

[Allah’ım, beni çarelerinden mahrum etme, zikrini bana unutturma, yüzünü benden çevirme, seninle aramda olan (hayâ) perdesini yırtma, isyanımla beni cezalandırma, beni gafillerden eyleme, uykumdan uyandır; bu gecede, senin hoşlandığın en güzel zamanda ayağa kalkabilmeyi bana kolay kıl; bu gecede beni namazla, şükürle ve duayla rızıklandır. Ta ki senden isteyeyim, sen de bana veresin; seni çağırayım, sen de bana icabet esin; senden bağışlanma dileyeyim, sen de beni bağışlayasın. Şüphe yok ki, sen çok bağışlayansın, rahimsin.]

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here